Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wykład prof. Stanisława Obirka o Braciach Polskich

 \  Aktualności  \  Wykład prof. Stanisława Obirka o Braciach Polskich

Wykład prof. Stanisława Obirka o Braciach Polskich

W piątek 20 kwietnia o godz. 10.30 w audytorium L120 w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego odbędzie się wykład prof. zw dr hab. Stanisława Obirka, pracownika Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersyetetu Warszawskiego, nt. 

Bracia Polscy i ich wkład w europejskie Oświecenie. Rocznicowe rozważania (1658 wypędzenie z Polski)

Prof. Stanisław Obirek, niegdyś Rektor Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie, redaktor naczelny czasopisma „Życie Duchowe” oraz założyciel Centrum Kultury i Dialogu przy Wyższej Szkole Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, jest znanym polskim teologiem, historykiem i antropologiem kulturowym. Jego liczne zainteresowania naukowe obejmują m.in. dialog międzywyznaniowy oraz badanie roli, jaką we współczesnym społeczeństwie postnowoczesnym zajmuje religia. Prof. Obirek jest autorem wielu cennych publikacji, zasłynął też jako człowiek dialogu – m.in. jako autor rozmów z Zygmuntem Baumanem czy prof. Janem Woleńskim. Spotkanie w ramach AFH ma charakter otwarty, po wykładzie będzie można zadać pytania prelegentowi. Zapraszam do udziału!

prof. Marek Bernacki

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl