Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Poezja i ekologia – wykład prof. Anny Węgrzyniak

 \  Aktualności  \  Poezja i ekologia – wykład prof. Anny Węgrzyniak

Poezja i ekologia – wykład prof. Anny Węgrzyniak

W czwartek 12 kwietnia w auli Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej prof. Anna Węgrzyniak, kierownik Katedry Polonistyki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH, wygłosiła wykład Zwierzęta w poezji współczesnej.

Na początku swego wystąpienia Pani Profesor wprowadziła uczestników spotkania w problematykę ekologiczną, poruszając kwestię relacji człowiek – zwierzę, która jest inna w zależności od kultury (Europa, Chiny, Indie). Następnie prelegentka skoncentrowała się na ukazaniu roli zwierząt w europejskim kodzie alegorycznym i symbolicznym oraz prezentacji wybranych motywów zwierzęcych i funkcji, jaką one pełnią w poetyckiej wyobraźni. Wywodom teoretycznym towarzyszyła interpretacja dwu wierszy Wisławy Szymborskiej – Małpa i Widziane z góry, a także trzech portretów krowy w poezji Julii Hartwig – Portret I, II, III, franciszkańskich wierszy ks. Jana Twardowskiego – Mrówko, ważko, biedronko i Anny Kamieńskiej Psia matka i Dusze zwierząt. Celem inspirującego wykładu, wysłuchanego przez około stu uczniów renomowanych bielskich liceów im. Stefana Żeromskiego i Mikołaja Kopernika, było zaprezentowanie wrażliwości poetów na świat nie-ludzki.

(mb, rp)

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl