Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kolejny przewód doktorski wszczęty na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

 \  Aktualności  \  Kolejny przewód doktorski wszczęty na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

Kolejny przewód doktorski wszczęty na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

Na posiedzeniu w dniu 5 marca br. Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Aleksandra Łukasza Sapińskiego, który przygotowuje rozprawę doktorską nt. Literacko-językowy obraz człowieka sukcesu w Księgach Nowego Testamentu. Jednocześnie podjęto uchwałę dotyczącą wyboru dr hab. Jolanty Szarlej na promotora pracy doktorskiej oraz uchwałę dotyczącą wyznaczenia ks. dra Krystiana Kucharczyka na promotora pomocniczego we wszczętym przewodzie doktorskim, który ma charakter interdyscyplinarny. Kandydat do stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo jest absolwentem dwóch kierunków prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH: filologii angielskiej (studia pierwszego stopnia, licencjackie) oraz filologii polskiej (studia drugiego stopnia, magisterskie).

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl