Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Dofinansowanie dla „Świata i Słowa”

 \  Aktualności  \  Dofinansowanie dla „Świata i Słowa”

Dofinansowanie dla „Świata i Słowa”

Wydawane na naszej Uczelni od 2003 roku pismo zostało beneficjentem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie czasopism naukowych. Znalezienie się na liście tytułów przewidzianych do finansowania jest ważnym krokiem w kierunku podniesienia rangi pisma. Ma to szczególne znaczenie w związku z wdrażaniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i planami Ministerstwa zakładającymi gruntowne zmiany rynku polskich czasopism naukowych. Spodziewamy się, że wysoka ocena, jaką recenzenci wystawili proponowanej przez Redakcję wizji rozwoju „Świata i Słowa”, zaważy na pozycji pisma na liście czasopism punktowanych. Suma przyznanych środków to 93610 zł. Realizacja projektu potrwa 2 lata i przewiduje między innymi zwiększenie umiędzynarodowienia pisma, jego obecności w bazach informacji naukowej a także zinformatyzowanie procesu redakcyjnego.

Zapraszam do lektury kolejnych numerów czasopisma, dostępnych w wersji elektronicznej na stronie www.

Michał Kopczyk
redaktor naczelny

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl