Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty obieralne – studia niestacjonarne

 \  Aktualności  \  Ogłoszenia dziekantu  \  Przedmioty obieralne – studia niestacjonarne

Przedmioty obieralne – studia niestacjonarne

W semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 przedmioty obieralne na Wydziale Humanistyczno-Społecznym odbywać się będą w trybie zdalnym, za pomocą aplikacji MS Teams.

Udział w zajęciach możliwy będzie jedynie dla studentów zalogowanych poprzez studencki adres mailowy w domenie ath.bielsko.pl Prosimy o wcześniejsze aktywowanie/aktualizację adresu oraz aktywowanie swojego indywidualnego konta dostępu do MS Teams. Szczegóły logowania: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/

Przedmioty obieralne dla studentów niestacjonarnych odbywać się będą w dwóch tokach:

  1. tok dla studentów II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich uzupełniających – od dnia 18 września (zgodnie z harmonogramem i planem zajęć: https://plany.ath.bielsko.pl/);
  2. tok dla studentów I roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich uzupełniających – od dnia 2 października (zgodnie z harmonogramem i planem zajęć: https://plany.ath.bielsko.pl/).

Spotkanie organizacyjne połączone z prezentacją tematyki poszczególnych przedmiotów obieralnych dla 1. toku odbędzie się 18 września o godz. 17:45 poprzez komunikator MS Teams. Link do spotkania oraz kod do zespołu w MS Teams przesłane zostaną na adresy grupowe poszczególnych roczników/grup studenckich.

Zapisy na przedmioty obieralne uruchomione zostaną odpowiednio po każdym ze spotkań organizacyjnych (w formularzach elektronicznych).

[rp]

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl