Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych

 \  Aktualności  \  Ogłoszenia dziekantu  \  Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych

W dniu 30 września 2020 r. (środa) odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja nowo przyjętych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego (złożenie ślubowania, wręczenie legitymacji studenckich, a także podpisanie oświadczeń dla studentów przyjętych na studia stacjonarne w wyniku postępowania rekrutacyjnego).

Harmonogram spotkań:

  • filologia angielska – godz. 9:00 – aula L-128 (bud. L, I piętro)
  • filologia hiszpańska, filologia polska – godz. 10:00 – aula L-318 (bud. L, III piętro)
  • pedagogika – godz. 11:00 – aula L-128 (bud. L, I piętro)

Kandydaci przyjęci w ramach ostatniej tury rekrutacji są również zaproszeni na spotkanie, ale legitymacje studenckie oraz oświadczenia otrzymają w terminie późniejszym.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na sale zostaną wpuszczone wyłącznie osoby w maseczkach, w rękawiczkach jednorazowych, z własnymi długopisami.

Uczelnia zapewnia pomiar temperatury, dozowniki z płynem odkażającym oraz bezpieczną odległość w odkażonych salach.

Po immatrykulacji przewidziane są spotkania z opiekunami poszczególnych kierunków i specjalności.

Podział na grupy dziekańskie wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń w holu przed Dziekanatem Wydziału (bud. L, II piętro, obok pok. 212) oraz widoczny będzie po zalogowaniu się do wirtualnego dziekanatu.

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 1 października 2020 r. wg planu zajęć dostępnego na stronie: http://www.plany.ath.bielsko.pl/ oraz na wydziałowych tablicach ogłoszeń (bud. L, II piętro obok pok. 212).

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach przy ul. Willowej 2 (kampus główny Akademii – wjazd na płatny parking od ulicy Willowej, opłata parkingowa na terenie kampusu ATH wynosi 3 zł – płatne przy wyjeździe). Na parterze budynku „L” znajduje się Biblioteka ATH (wypożyczalnia i czytelnie) oraz ogólnodostępna szatnia. Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego znajduje się w budynku L (ul. Willowa 2) na II piętrze – pokój L212 (tel. 33 827-92-29). Strona Wydziału Humanistyczno-Społecznego: http://www.whs.ath.bielsko.pl/

W przypadku rezygnacji ze studiów należy niezwłocznie na piśmie lub skanem (mailowo) powiadomić dziekana o przerwaniu lub zaniechaniu studiów, składając wypełniony formularz w Dziekanacie Wydziału.

 

UBEZPIECZENIE NNW+OC

Informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok ak. 2020/2021 w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (NNW suma ubezp. 20.000, a OC – suma ubezp. 10.000), składka jednorazowa roczna – 50,00 zł). Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Studenci I roku mogą dokonać opłaty składki w trakcie spotkania organizacyjnego połączonego z immatrykulacją (w ramach możliwości prosimy o wyliczoną kwotę) oraz przez płatność online (dane podane będą w dokumentacji otrzymanej z dziekanatu).

Każdy student odbywający praktyki zawodowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, student zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego, aktualnego dokumentu opiekunowi praktyk.

Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) – ochrona 24h na dobę przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie studenta gwarantuje bezpieczeństwo i pomaga w razie nieprzewidzianych wypadków losowych (wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go dotknęło).

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl