Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty obieralne WHS – informacje dla studentów studiów stacjonarnych

 \  Aktualności  \  Ogłoszenia dziekantu  \  Przedmioty obieralne WHS – informacje dla studentów studiów stacjonarnych

Przedmioty obieralne WHS – informacje dla studentów studiów stacjonarnych

W semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 przedmioty obieralne na Wydziale Humanistyczno-Społecznym odbywać się będą w trybie zdalnym, za pomocą aplikacji MS Teams, zgodnie z harmonogramem i planem zajęć: https://plany.ath.bielsko.pl/

Udział w zajęciach możliwy będzie jedynie dla studentów zalogowanych poprzez studencki adres mailowy w domenie @ath.bielsko.pl Prosimy o wcześniejsze aktywowanie/aktualizację adresu oraz aktywowanie swojego indywidualnego konta dostępu do MS Teams. Szczegóły logowania: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/

Przedmioty obieralne dla studentów stacjonarnych poprowadzą:

  1. dr hab. prof ATH Piotr Żurek – Islam we współczesnym świecie
  2. dr Maciej Kalarus – Gen podróży. Polska literatura podróżnicza po 1989 roku
  3. dr Krzysztof Feruga – Organizacja imprez turystycznych
  4. dr Agata Ostrowska-Knapik – Kultura czeska – wybrane zagadnienia
  5. dr Lidia Romaniszyn-Ziomek – Na krańcu Europy – język i kultura Portugalii
  6. dr Ewelina Gajewska – Wybrane zagadnienia kultury języka polskiego
  7. dr hab. Tomasz Bielak, prof. ATH – Obraz i obrazowanie w dobie nowych mediów
  8. dr Marcin Ziomek – Język i kultura Rosji
  9. dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk – Inteligencja wieloraka w teorii i praktyce
  10. dr Stanisław Ciupka – Drogi myślenia humanistycznego w transhumanistycznym świecie

Spotkanie organizacyjne (połączone z prezentacją tematyki poszczególnych przedmiotów obieralnych i zasadami ich) dla prowadzących i studentów odbędzie się 5 października o godz. 13:15 poprzez komunikator MS Teams, w zespole: „WHS Wykłady obieralne – s. stacjonarne 2020”, na kanale ogólnym.

Kod do zespołu: nu9uhpm

Link bezpośredni do spotkania w aplikacji Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4b6dcf48568843748ccca379c284832e%40thread.tacv2/1601717599989?context=%7b%22Tid%22%3a%2270dbaa1f-55b3-4a67-96d1-7ba70d67f6b9%22%2c%22Oid%22%3a%221fb800c6-3a4a-48ed-9582-dac3157b1b19%22%7d

Zapisy na przedmioty obieralne uruchomione zostaną (w formularzach elektronicznych) we wtorek 6 października i potrwają do piątku 9 października.

[rp]

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl