Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Dwugłos o poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II

 \  Aktualności  \  Dwugłos o poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Dwugłos o poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II

W dniu 16 października (dokładnie w 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w Rzymie) w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbyła się minisesja literacka poświęcona twórczości Karola Wojtyły Jana Pawła II.

W spotkaniu, zorganizowanym z zachowaniem rygoru sanitarnego, udział wzięli – prof. dr hab. Zofia Zarębianka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. ATH dr hab. Marek Bernacki z Katedry Polonistyki ATH oraz Ryszard Grajek, prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich oddziału bielsko-bialskiego, główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Poezji Słowiańskiej, w ramach którego zorganizowano piątkowe spotkanie. Jako pierwsza zabrała głos prof. Zofia Zarębianka (jej prelekcja miała formę telekonferencji emitowanej on-line). Przedmiotem wystąpienia krakowskiej literaturoznawczyni, autorki książki Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły (2018), była refleksja dotycząca przenikania się w życiu Karola Wojtyły dwóch pierwiastków – artystyczno-literackiego i religijnego.

Prof. ATH dr hab. Marek Bernacki w swoim wystąpieniu przypomniał  cykl Sonetów-Zarysów (fragmentu Renesansowego Psałterza), zwracając uwagę na maksymalistyczny ton tego młodzieńczego cyklu napisanego wiosną i latem 1939 r., który zapowiadał duszpasterski program przyszłego papieża. W dyskusji, jaka się wywiązała po wystąpieniach obojga prelegentów, jednym z ważniejszych wątków była kwestia wpływu twórczości Emila Zegadłowicza na wczesną i późniejszą twórczość poetycką autora Renesansowego Psałterza. Relacje ze spotkania ukazały się w bielskich mediach, w tym TV Regionalnej.

(mb)

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl