Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rektor UŚ recenzentem rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Żyły

 \  Aktualności  \  Rektor UŚ recenzentem rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Żyły

Rektor UŚ recenzentem rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Żyły

W dniu 25 listopada podczas swojego posiedzenia Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo powołała dwóch recenzentów rozprawy doktorskiej Inspiracje literaturą Młodej Polski w tekstach heavymetalowych (Miciński, Przybyszewski) napisanej przez mgra Mateusza Żyłę, uzdolnionego absolwenta filologii polskiej w ATH.

Jednym z recenzentów, wskazanych przez promotora pracy, dr hab. Ireneusza Gielatę, został prof. dr hab. Ryszard Koziołek, obecny Rektor Uniwersytetu Śląskiego, znany historyk literatury i krytyk literacki. Na drugiego recenzenta powołano dra hab. Dariusza Trześniowskiego, prof. UTH w Radomiu.
Mgr Mateusz Żyła jest pierwszym kandydatem do nadania stopnia doktora nauk humanistycznych (według starego trybu) w dyscyplinie literaturoznawstwo na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH. Jego przewód doktorski został wszczęty 12 czerwca 2018 roku. W roku akademickim 2019-2020 mgr Żyła zdał pomyślnie trzy egzaminy doktorskie: z filozofii, języka angielskiego oraz egzamin kierunkowy z literatury polskiej. Jeśli recenzje rozprawy doktorskiej będą pomyślne, wiosną 2021 roku odbędzie się publiczna obrona doktoratu przeprowadzona na posiedzeniu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo. Kandydatowi życzymy sukcesu.

Po pomyślnie zaliczonym egzaminie kierunkowym z literatury w dniu 9 listopada 2020 r.

Po pomyślnie zaliczonym egzaminie kierunkowym z literatury w dniu 9 listopada 2020 r.

 

(mb)

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl