Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Magister Aleksandra Hasior zaprzysiężona w Ministerstwie Sprawiedliwości

 \  Aktualności  \  Magister Aleksandra Hasior zaprzysiężona w Ministerstwie Sprawiedliwości

Magister Aleksandra Hasior zaprzysiężona w Ministerstwie Sprawiedliwości

Z wielką radością informuję, iż Pani Magister Aleksandra Hasior poprzez zaprzysiężenie w Ministerstwie Sprawiedliwości nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego oraz została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.


Jednym z warunków uzyskania tych uprawnień było złożenie przez nią, z wynikiem pozytywnym oficjalnego egzaminu.

Serdeczne gratulacje
prof. dr hab. Ernest Zawada

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl