Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Aktualności

 • OGŁOSZENIE DZIEKANATU

  Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

  Więcej
 • OGŁOSZENIE DZIEKANATU

  Studenci nowo przyjęci na studia (z 3. oraz 4. tury rekrutacji) proszeni są zgłaszanie się do dziekanatu Wydziału Humanistyczno-Społecznego (w godzinach przyjęć), w celu dokonania czynności studenckich. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego przed dziekanatem.

  Więcej
 • Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych

  W dniu 30 września 2020 r. (środa) odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja nowo przyjętych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego (złożenie ślubowania, wręczenie legitymacji studenckich, a także podpisanie oświadczeń dla studentów przyjętych na studia stacjonarne w wyniku postępowania rekrutacyjnego).

  Więcej
 • Przekazanie władzy dziekańskiej na WHS

  We wtorek 22 września odbyło się posiedzenie Kierownictwa Wydziału Humanistyczno-Społecznego, ostatnie pod przewodnictwem prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego, pełniącego funkcję dziekana WHS nieprzerwanie od 1 września 2012 roku.

  Więcej
 • Informacja dla absolwentów

  Komplety dyplomów ukończenia studiów wyższych będą do odbioru w dziekanacie w godzinach przyjęć po 20 sierpnia 2020 roku.

  Więcej
 • Zobacz webinary z Dni Otwartych Online!

  Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w Twoim życiu. Warto ją podjąć z rozmysłem i na podstawie rzetelnych informacji. Zapraszamy Cię do obejrzenia webinarów prezentujących poszczególne kierunki studiów na Wydziale Humanistyczno-Społecznym, które nagraliśmy podczas tegorocznych Dni Otwartych ATH On-line.

  Więcej
 • Cenna publikacja w dorobku językoznawcy z ATH

  W krakowskim Wydawnictwie UNIVERSITAS ukazała się monografia naukowa The Sephardim-Slavonic Language Contact in Bosnia. The last Period (1918-1941). Sefardyjsko-słowiański kontakt językowy w Bośni. Ostatni period (1918-1941). Autorem tej niezwykle cennej pracy o tematyce językoznawczo-historycznej jest prof. ATH dr hab. Piotr Żurek, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Neofilologii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym.

  Więcej
 • O Miłoszu w ATH

  W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia wieloautorska Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania pod red. naukową prof. Marka Bernackiego. Książka, przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powstała jako efekt finalny projektu wydawniczego opracowanego w ramach zadania badawczego w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo w latach 2019-2020.

  Więcej
 • Egzaminy dyplomowe

  W roku akademickim 2019/2020 egzaminy dyplomowe na Wydziale Humanistyczno-Społecznym odbędą się stacjonarnie lub w formie zdalnej (poprzez aplikację Microsoft Teams) w następujących terminach:

  Więcej

Skontaktuj się z nami
Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, budynek L
NIP: 547-19-43-784
REGON: 072728961

 • pokój 212 – kierunek: filologia, specjalność: filologia angielska, filologia hiszpańska i filologia słowiańska (studia stacjonarne i niestacjonarne);
 • pokój 211 – kierunek: filologia polska i pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne);
 • pokój 210 – kierownik dziekanatu.

Numery telefonów:
+48 33 8279 349 / +48 33 8279 350  – centrala
+48 33 8279 229 – kierunek: filologia
+48 33 8279 358 – kierunek: filologia polska i pedagogika
+48 33 8279 236 – kierownik dziekanatu
e-mail: dwhs@ath.edu.pl

Godziny otwarcia w trakcie roku akademickiego:

 • poniedziałek – nieczynne (dzień wewnętrzny)
 • wtorek – czwartek: 10:00 – 13:00
 • piątek: 12:00 – 15:00
 • sobota zjazdowa: 8:15 – 13:00

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl