Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Doktoryzowanie

Informacje ogólne

W związku z uzyskaniem w dniu 23 listopada 2015 roku przez Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwo (przyznanych przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów w Warszawie), przygotowaliśmy dla osób zainteresowanych komplet materiałów informacyjnych. Zachęcam gorąco do zapoznania się z nimi oraz do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora na naszym wydziale.

prof. ATH, dr hab. Marek Bernacki,
dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH

Portfolia naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych

zatrudnionych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH (filologów polskich, anglistów, iberystów, slawistów: rusycystów i bohemistów), którzy mogą pełnić funkcję promotora (profesorowie tytularni, doktorzy habilitowani) lub promotora pomocniczego (adiunkci ze stopniem doktora nauk humanistycznych) w przewodzie doktorskim. Studiując zamieszczone autoreferaty, poznacie Państwo zainteresowania i pasje badawcze bielskich literaturoznawców, możecie też nawiązać z nimi kontakt mailowy w celu podjęcia współpracy naukowej.

 1. prof. dr hab. Anna Węgrzyniak
 2. prof. dr hab. Tomasz Stępień
 3. prof. dr hab. Libor Pavera
 4. prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
 5. dr hab. Michał Kopczyk
 6. dr hab. Barbara Tomalak
 7. dr hab. Carlos Dimeo Álvarez
 8. dr hab. Maria Korusiewicz
 9. dr hab. Piotr Żurek
 10. dr hab. Aleksandra Banot
 11. dr Tomasz Bielak
 12. dr Lidia Romaniszyn-Ziomek
 13. dr Lubomír Hampl
 14. dr Adriana Sara Jastrzębska
 15. dr Monika Miczka-Pajestka
 16. dr Marcin Ziomek
 • Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii

  Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wydziału Zarządzania i Transportu oraz Katedra Polonistyki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej mają zaszczyt zaprosić na XI edycję ogólnopolskiej

 • „Ciało widza”. Rusza międzynarodowa konferencja naukowa

  Już dzisiaj rozpoczyna się druga edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teatralność – Antyteatralność” o temacie przewodnim „Ciało widza”. Wydarzenie organizują Instytut Neofilologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wraz

 • Kalendarium Bielska-Białej (1956-1989)

  W ostatnich dniach pojawiła się na rynku księgarskim najnowsza książka dra Macieja Bujakowskiego (pracownika ATH) zatytułowana „Kalendarium Bielska-Białej (1956-1989)”.

 • Ogłoszenie dziekanatu

  Informujemy, że w dniu 21.12.2020 roku (poniedziałek) Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego będzie czynny w godzinach 8:00 – 10:00. W dniach 23.12.2020r. – 03.01.2021r. dziekanat będzie nieczynny

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl