Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kierunki studiów 2020/2021

FILOLOGIA POLSKA – profil ogólnoakademicki

——————–

PEDAGOGIKA – profil praktyczny

——————–

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

PEDAGOGIKA – profil ogólnoakademicki

——————–

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

FILOLOGIA POLSKA – profil ogólnoakademicki

——————–

PEDAGOGIKA – profil praktyczny

——————–

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

PEDAGOGIKA – profil praktyczny

——————–

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

PEDAGOGIKA – profil praktyczny

PEDAGOGIKA – profil praktyczny

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl