Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Działalność naukowa

Wnioski o finansowanie projektów badawczych

Mogą składać nauczyciele akademiccy prowadzący działalność naukową (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, dla których Wydział Humanistyczno-Społeczny jest podstawowym miejscem pracy), zgodnie z regulaminem WHS nr 5/2016/2017 z dn. 4.04.2017 r. dotyczącym zasad i kryteriów podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r. przyznanej przez MNiSW nr 23111/E-548/S/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. (zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki).

Badania statutowe (zadania badawcze) realizowane w ramach dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego jednostki – dotacja podmiotowa przyznana na 2017 r.

Wnioski o finansowanie

badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nim związanych

służących rozwojowi młodej kadry

Mogą składać nauczyciele akademiccy do 35 roku życia, prowadzący działalność naukową (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, dla których Wydział Humanistyczno-Społeczny jest podstawowym miejscem pracy), zgodnie z regulaminem WHS nr 5/2016/2017 z dn. 25.05.2017 r. dotyczącym zasad i kryteriów podziału dotacji celowej nr 23111/E-548/M/2017 przyznaną 18 kwietnia 2017 r. przyznanej przez MNiSW, według wewnętrznego trybu konkursowego (zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki).

Zadania badawcze realizowane w ramach dotacji MNiSW na realizacje projektów przez młodych naukowców przyznane w drodze konkursu – dotacja celowa przyznana na 2017 r.

 • Informacja dla absolwentów

  Komplety dyplomów ukończenia studiów wyższych będą do odbioru w dziekanacie w godzinach przyjęć po 20 sierpnia 2020 roku.

 • Zobacz webinary z Dni Otwartych Online!

  Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w Twoim życiu. Warto ją podjąć z rozmysłem i na podstawie rzetelnych informacji. Zapraszamy Cię do obejrzenia webinarów

 • Cenna publikacja w dorobku językoznawcy z ATH

  W krakowskim Wydawnictwie UNIVERSITAS ukazała się monografia naukowa The Sephardim-Slavonic Language Contact in Bosnia. The last Period (1918-1941). Sefardyjsko-słowiański kontakt językowy w Bośni. Ostatni period

 • O Miłoszu w ATH

  W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia wieloautorska Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania pod red. naukową prof. Marka Bernackiego. Książka, przygotowana we współpracy

 • Egzaminy dyplomowe

  W roku akademickim 2019/2020 egzaminy dyplomowe na Wydziale Humanistyczno-Społecznym odbędą się stacjonarnie lub w formie zdalnej (poprzez aplikację Microsoft Teams) w następujących terminach:

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl