Gratulacje i pożegnania

 \  Aktualności  \  Gratulacje i pożegnania

Gratulacje i pożegnania

Na posiedzeniu Senatu ATH w dniu 23 lutego JM Rektor ATH prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik w imieniu całej społeczności akademickiej pożegnał i uczcił minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno prof. ATH dr hab. Michała Łabaszczuka.

W niedzielę 28 lutego w klasztorze Sióstr Redemptorystek na Trzech lipkach została odprawiona msza św. za spokój duszy Profesora Łabaszczuka, którego siostra Ewa Klaczak, założycielka redemptorystowskiej wspólnoty kontemplacyjnej w Starym Bielsku, nazwała „po prostu dobrym i porządnym człowiekiem”. We mszy św. uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH, władze rektorskie reprezentował prof. ATH dr hab. Kazimierz Nikodem, Prorektor ds. Nauki i Finansów wraz z małżonką.

Na wspomnianym wcześniej posiedzeniu Senatu w dn. 23.02 JM Rektor pogratulował także panu prof. Wojciechowi Gorczycy, pracownikowi Katedry Studiów Środkowoeuropejskich na Wydziale Humanistyczno-Społecznym, uzyskania w dn. 30 grudnia 2015 r. tytułu naukowego profesora (nominacja prezydencka miała miejsce w Warszawie końcem stycznia 2016 r.).

Prof. dr hab. Wojciech Gorczyca, specjalizujący się w trzech dyscyplinach: literaturoznawstwie, językoznawstwie i glottodydaktyce, po przyjęciu gratulacji w krótkiej przemowie zapewnił Rektora Ryszarda Barcika, że nie ustanie w dalszych wysiłkach naukowych i wesprze Wydział Humanistyczno-Społeczny w jego staraniach o uzyskanie kolejnego prawa doktoryzowania, tym razem w dyscyplinie językoznawstwo.

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala UBB

————
e-mail: dwhs@ubb.edu.pl