Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Warsztaty dla młodych redaktorów

 \  Aktualności  \  Warsztaty dla młodych redaktorów

Warsztaty dla młodych redaktorów

W środę 2 marca w siedzibie redakcjiBB przy ul. Krasińskiego 5a w Bielsku-Białej prof. Marek Bernacki już po raz drugi przeprowadził warsztaty korektorsko-redaktorskie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Prelegent wyjaśnił początkującym dziennikarzom, na czym polega sztuka redagowania tekstów. Odwołując się do sentencji Cypriana Norwida „Redakcja nie jest telefonem. Redakcja to redukcja”, tłumaczył, że redaktor musi nauczyć się przede wszystkim trudnej sztuki selekcji materiału na poziomie merytorycznym i stylistycznym tekstu przeznaczonego do druku. Teoretycznym uwagom towarzyszyły ćwiczenia polegające na zapoznaniu się słuchaczy ze znakami korektorskimi oraz na adiustacji językowej próbki tekstu. Na koniec zajęć, w których wzięło udział piętnaście osób, prof. Bernacki zachęcał słuchaczy, by rozważyli możliwość podjęcia studiów na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH, wybierając jeden z kierunków: pedagogikę, filologię (ze specjalnościami: anglistyka, iberystyka, bohemistyka) lub filologię polską (ze specjalnościami: nauczycielska i projektowanie komunikacji/communication design).

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl