Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Harmonogram na rok akademicki 2014/2015

 \  Ogłoszenia dziekantu  \  Harmonogram na rok akademicki 2014/2015

Harmonogram na rok akademicki 2014/2015

Zarządzeniem nr 824/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2014 został zatwierdzony harmonogram na rok akademicki 2014/2015

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Uwaga studenci I-go roku studiów!
Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem roku akademickiego i dla studiów stacjonarnych rozpoczynają się 01 października 2014r. zaś dla studentów studiów niestacjonarnych zjazd nr 1 odbędzie się  19-21 września 2014r. wg  planów zajęć dla poszczególnych kierunków i specjalności;

Zjazd pierwszy dla studentów studiów niestacjonarnych II i III roku odbędzie się 12 – 14 września 2014r.

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl