Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Terminy składania indeksów w roku akademickim 2014/2015

 \  Ogłoszenia dziekantu  \  Terminy składania indeksów w roku akademickim 2014/2015

Terminy składania indeksów w roku akademickim 2014/2015

Działając w oparciu o Regulamin studiów obowiązujący w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wyznaczone zostały terminy składania indeksów w celu uzyskania rejestracji na semestr wyższy w roku akademickim 2014/2015

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PO ZAKOŃCZENIU SEMESTRU ZIMOWEGO
ostateczny termin składania indeksów 03 marca 2015
PO ZAKOŃCZENIU SEMESTRU LETNIEGO
ostateczny termin składania indeksów 16 września 2015

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl