Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 • Młodzieżowe Forum Językowe z udziałem bielskich polonistów

  W piątek 21 października w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej odbyło się Młodzieżowe Forum Językowe pt. „Granice języka – granicami świata”. W wypełnionej do ostatniego miejsca sali widowiskowej „Kubiszówki” młodzież licealna i gimnazjalna wysłuchała najpierw inspirującego wykładu prof. Jerzego Bralczyka „Słowa i wyrazy”, a następnie akademickiej prelekcji dr hab. Jolanty Szarlej „Granice języka

  + Więcej
 • Reaching the Peaks

  W sobotę 22 października w murach Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyło się pierwsze robocze posiedzenie Zespołu organizacyjnego przygotowującego XXVI Międzynarodową Konferencję Metodyczną IATEFL Poland, która odbędzie się w dniach 15-17 września 2017 r. w ATH. Delegacji IATEFL (Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce) przewodniczyła pani Anna Rogalewicz-Gałucka, natomiast uczelnię reprezentował dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego prof. ATH dr hab.

  + Więcej
 • Przedmioty obieralne

  W poniedziałek 24 października zostaną wywieszone w gablotach obok dziekanatu WH-S listy osób zapisanych na poszczególne przedmioty obieralne w semestrze zimowym roku akad. 2016/2017. Przedmioty obieralne przewidziane są jako obowiązkowe w programach studiów dla następujących kierunków/specjalności: filologia angielska lic. – semestry: 1., 3. i 5. pedagogika lic. – semestry: 1., 3. i 5. filologia polska

  + Więcej
 • Tłumy młodzieży na wykładzie prof. Anny Węgrzyniak

  W czwartek 20 października w auli Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej ponad stu uczniów klas o profilu humanistycznym z trzech bielskich liceów im. M. Kopernika, im. A. Asnyka i im. S. Żeromskiego wysłuchało wykładu prof. dr hab. Anny Węgrzyniak „O ironii jako kategorii estetycznej – na przykładzie wybranych wierszy”. Spotkanie, poprzedzone krótkim wystąpieniem dyrektora Bogdana Kocurka

  + Więcej
 • Wykład prof. Ewy Chojeckiej na inaugurację AFH

  W czwartek 6 października prof. Ewa Chojecka wygłosiła inspirujący wykład pt. „Reformacja i nowe pojmowanie sztuki”, inaugurując tym samym kolejny cykl wykładów otwartych prowadzonych w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego w roku akademickim 2016/2017. Na początku wystąpienia prelegentka przypomniała, że istotą Europy jest jej nieustanna zmienność oraz podważanie własnej stabilności: „Monokultury okazują się w historii naszego

  + Więcej
 • Jedziemy do Pragi!

  Koło Naukowe HORYZONT serdecznie zaprasza studentów ATH na jednodniową, jesienną wycieczkę do Pragi w dniu 22 października. Wyjazd ma charakter popularno-naukowy i organizowany jest w ramach całorocznego projektu „Jedna Europa – wiele stolic”. W roku akademickim 2016/2107 planowane są jeszcze atrakcyjne wyjazdy do Wiednia, Budapesztu, Bratysławy i Berlina. Zapisy oraz wszelkie formalności można załatwiać poprzez

  + Więcej
 • Immatrykulacja 2016 na WHS

  W piątek 30 września w auli budynku L odbyła się uroczysta immatrykulacja nowych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH. W imieniu władz uczelni oraz wydziału studentów powitali: Prorektor ds. studenckich i kształcenia – prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk oraz Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego – prof. ATH dr hab. Marek Bernacki. Poniżej krótka fotorelacja z ceremonii. foto: Maciej

  + Więcej

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl