Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Pracownicy ATH nominowani do Nagrody Ikara!

 \  Aktualności  \  Pracownicy ATH nominowani do Nagrody Ikara!

Pracownicy ATH nominowani do Nagrody Ikara!

14 stycznia w Bielskim Centrum Kultury odbyła się XXIV gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej – Ikarów 2016. W tym roku nominacje do tego najważniejszego w naszym mieście wyróżnienia w dziedzinie kultury i sztuki otrzymali: prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego, oraz dr hab. Jan Borowski, profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej w Poznaniu, wieloletni pracownik naszego wydziału, założyciel i dyrektor Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Takie podwójne wyróżnienie osób związanych mocno z naszym wydziałem świadczy o coraz ważniejszym miejscu ATH w przestrzeni działań kulturalno-społecznych regionu.

fot. Jan Dziaduszewski

Profesor M. Bernacki otrzymał nominację za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2016; w jej uzasadnieniu czytamy: „Pracownik naukowo-dydaktyczny, dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej. Pomysłodawca, współautor i redaktor książki Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, która ukazała się w ubiegłym roku, jako plon interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Bielsko-Biała: historia – kultura – sztuka”, zorganizowanej w przez Akademię Techniczno-Humanistyczną i Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.” Profesor J. Borowski z kolei otrzymał nominację za wybitną dotychczasową działalność, z uzasadnieniem: „Profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej w Poznaniu. Założył i prowadził Chór ATH w Bielsku-Białej, z którym odniósł wiele znaczących sukcesów w kraju i za granicą. Uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Srebrną Odznaką za zasługi dla Województwa Śląskiego. Otrzymał kilka indywidualnych nagród dyrygenckich przyznanych przez jury prestiżowych festiwali i konkursów. Nominowany do IKARA 2012.”

Laureatami tegorocznych Ikarów zostali: pan Zdzisław Kudła – artysta plastyk, reżyser, scenarzysta i scenograf filmów animowanych, dyrektor Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, a także – zespół muzyczny The Treex, który tworzą: Jacek Stolarczyk, Jacek Obstarczyk i Krzysztof Kokoszewski, laureaci wielu międzynarodowych konkursów, stypendyści Miasta Bielska-Białej, członkowie Międzynarodowej Fundacji Yehudi Menuhina. Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

dr Robert Pysz

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl