Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Jest już „Margines”!

 \  Aktualności  \  Jest już „Margines”!

Jest już „Margines”!

W ostatnim czasie, po dłuższej przerwie, ukazał się trzeci numer czasopisma studenckiego „MARGINES”, który redagowany jest przede wszystkim w ramach polonistycznych „Warsztatów Dziennikarskich”. Gazeta została wydrukowana (poprzednie dwa numery były tylko w wersji elektronicznej) i kolportowana jest na terenie całej uczelni.

Najbliższy numer  Marginesu ukaże się pod koniec lutego, a kolejny pod koniec kwietnia oraz pod koniec czerwca – tuż przed wakacjami. Zapraszamy do lektury oraz na naszą stronę internetową www.margines.ath.bielsko.pl, gdzie można pobrać gazetę w formacie PDF.

Serdecznie zapraszamy na nasze łamy i czekamy na Państwa publikacje. Zapraszamy do współpracy redakcyjnej Koła Naukowe oraz wszystkie osoby, które kreatywnie działają na rzecz rozwoju bielskiej ATH. Strony Marginesu otwarte są dla Państwa wszelkich publikacji popularno-naukowych, czekamy na reportaże i relacje, na ciekawe felietony i przemyślenia. Niejednokrotnie, z wielu powodów, trzymamy w szufladach ciekawe teksty prozy i poezji, które warte są druku. Materiały można przesyłać na adres redakcji: margines@ath.bielsko.pl lub przynieść do pomieszczeń redakcji: budynek L, pokój 306.

dr Maciej Kalarus, opiekun Zespołu Redakcyjnego

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl