Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Język czeski w dniu wagarowicza

 \  Aktualności  \  Język czeski w dniu wagarowicza

Język czeski w dniu wagarowicza

W pierwszy dzień wiosny, traktowany przez młodzież jako „dzień wagarowicza” – jak co roku – dr hab. Lubomir Hampl wziął udział w cyklicznie organizowanym już VI Festiwalu Nauki III Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej, gdzie wygłosił dla uczniów referat pt. Język czeski i polski – konfrontacje i ciekawostki.

W ramach działań promocyjnych zapoznał również uczniów niniejszej szkoły ponadgimnazjalnej z możliwością studiowania języka czeskiego w bielskiej uczelni.

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl