Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Pasjonujący wykład o początkach Bielska!

 \  Aktualności  \  Pasjonujący wykład o początkach Bielska!

Pasjonujący wykład o początkach Bielska!

W czwartek 23 marca, w ramach drugiej edycji Akademickiego Forum Humanistycznego, państwo mgr Bożena Chorąży i dr Bogusław Chorąży, pracownicy Muzeum Historycznego  w Bielsku-Białej, wygłosili inspirujący wykład Początki Bielska w świetle badań archeologicznych, który z ogromnym zainteresowaniem wysłuchało kilkadziesiąt osób zebranych w audytorium.

W pierwszej części wykładu dr Chorąży podkreślał strategiczne położenie regionu bielskiego, znajdującego się na styku dorzeczy Dunaju, Wisły i Odry, u wylotu Bramy Morawskiej, niegdyś niezwykle ważnego przejścia komunikacyjnego i miejsca transferu impulsów kulturowych rozchodzących się w stronę krain geograficznych Małopolski, Śląska i Wielkopolski. W okresie średniowiecza (po roku 1178) region ten znajdował się ponadto na pograniczu Królestwa Polskiego, Królestwa Węgierskiego, Królestwa Czech i Księstwa Śląskiego. Duch tych krain odcisnął piętno na Bielsku, mieście lokowanym na prawie magdeburskim na pocz. XIV wieku. W dalszej części wystąpienia prelegent sporo uwagi poświęcił tzw. grodzisku znajdującemu się w Starym Bielsku, najstarszemu reliktowi osadnictwa średniowiecznego na terenie naszego miasta. Według śmiałej hipotezy wysuniętej przez dra Chorążego, którą potwierdzają badania geofizyczne przeprowadzone w 2010 r., grodzisko było tzw. osadą protomiejską, która u schyłku XIII wieku, po pożarze jaki ją strawił, straciło swoją rolę, przejętą na przełomie XIII i XIV wieku przez nową osadę miejską skupioną wokół dzisiejszego zamku książąt Sułkowskich. Dr Chorąży słusznie ubolewał nad tym, że perła archeologiczna, jaką jest starobielskie grodzisko, zalążek dzisiejszego Bielska, nie doczekała się pogłębionych badań, owocem których mogłoby być utworzenie atrakcyjnego parku archeologicznego w Bielsku-Białej na wzór podobnych miejsc (tzw. archeoparków) funkcjonujących już od wielu lat w Czechach (Kocobędza / Chotěbuz) czy w Dolnej Saksonii (osada Nienover).

W drugiej części prelekcji, poprowadzonej przez panią mgr Bożenę Chorąży, uczestnicy wykładu poznali szczegóły badań archeologicznych prowadzonych na terenie starego miasta, obejmujących zwłaszcza rynek, a także zachowane mury obronne z XIV i XVI wieku, będące pozostałościami po fortyfikacjach okalających średniowieczny i renesansowy gród. Prelegentka wysunęła tezę, popartą pracami wykopaliskowymi prowadzonymi kilka lat temu, iż pierwszy ratusz bielski znajdował się aż do przełomu XV i XVI wieku w samym środku rynku, na którym aż do lat 50. XX wieku odbywały się targi. W okresie średniowiecza jarmarki miejskie – dodała pani Bożena –organizowane kilka razy w roku, trwały 2-3 tygodnie i były prawdziwym świętem kupieckim, przynoszącym zysk bielskim mieszczanom. Po wykładzie rozgorzała prawie półgodzinna dyskusja – padały liczne pytania z sali, a wykładowcy z godnym podziwu znawstwem i pasją odpowiadali na nie, dodając nowe interesujące szczegóły.

 

Kończąc relację z tego naprawdę wyjątkowego spotkania, pragnę poinformować, że następny wykład w ramach AFH odbędzie się w czwartek 18 maja (godz. 10.30-12.00, sala L120). Naszym gościem będzie dr Andrzej Franaszek, znany publicysta, krytyk literacki i miłoszolog, autor książki „Miłosz. Biografia” (2011), pracujący od kilku lat nad biografią Zbigniewa Herberta, co będzie przedmiotem wykładu. Zapraszam!

prof. Marek Bernacki

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl