Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wizyta dr. Tomasza Markiewki w Chinach

 \  Aktualności  \  Wizyta dr. Tomasza Markiewki w Chinach

Wizyta dr. Tomasza Markiewki w Chinach

W dniach 24-30 czerwca dr Tomasz Markiewka z Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH brał udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez władze samorządowe Harbina (Chiny), poświęconej wielonarodowemu i wielokulturowemu dziedzictwu miasta, które jest stolicą prowincji Heilongjiang. Miasto założone przez Rosjan i Polaków w 1898 roku jako ważny ośrodek  na trasie Kolei Wschodniochińskiej, w pierwszych dekadach istnienia zamieszkiwane było przez 33 różne narodowości  i zyskało  miano „Paryża Dalekiego Wschodu”. Dr Tomasz Markiewka zaprezentował referat poświęcony życiu i twórczości Teodora Parnickigo – najważniejszego polskiego powieściopisarza  historycznego XX wieku – który w latach 1920-1928 mieszkał w Harbinie, gdzie   jako nastolatek nauczył się języka polskiego. Prezentacja była okazją do przedstawienia ekspertom z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Australii, Izraela i Chin młodzieńczej powieści Parnickiego Trzy minuty po trzeciej, którą dr Markiewka opracował i wydał w roku 2015 (Noir Sur Blanc), a której akcja rozgrywa się w Harbinie  w latach dwudziestych.

1tm

Dr Tomasz Markiewka, jako specjalista zajmujący się twórczością Teodora Parnickiego, został mianowany przez władze miasta Harbina konsultantem ds. międzynarodowego dziedzictwa miasta i dołączył do ścisłego grona ekspertów, którzy współpracować będą w obszarze promocji wielokulturowych tradycji chińskiej metropolii.

2

W czasie pobytu w Harbinie dr Tomasz Markiewka spotkał się również ze studentami polonistyki w Harbin Normal University.

(rp)

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl