Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 • Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej

  Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej serdecznie zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej” organizowanej w dn. 17-18 października z okazji 500-lecia Reformacji. Obradom konferencyjnym towarzyszyć będą dwa ważne wydarzenia: koncert organowy „Muzyka organowa śląskich ewangelików” w wykonaniu Tomasza Plocha (w kościele pw. Jana Chrzciciela

  + Więcej
 • Założenia nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym

  We wtorek 19 września, w pierwszym dniu Kongresu Nauki Polskiej odbywającym się w Krakowie, minister Jarosław Gowin przedstawił podstawowe założenia nowej, jednolitej Ustawy o szkolnictwie wyższym, zwanej Konstytucją nauki polskiej. Najwięcej emocji wśród 3 tysięcy zebranych na sali przedstawicieli szkół wyższych w kraju wzbudził nowy ustrój szkół wyższych, polegający m.in. na dwustopniowym podziale uczelni na

  + Więcej
 • Spotkanie organizacyjne studentów I roku

  W dniu 29 września 2016 r. (piątek) o godz. 9.45 w sali L128 odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego (złożenie ślubowania, wręczenie legitymacji studenckich oraz podpisanie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w ATH) dla kandydatów przyjętych na studia stacjonarne w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Kandydaci przyjęci w ramach

  + Więcej
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych

  Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych rozpoczynają się 22 września 2017 r. wg harmonogramu zjazdów studiów niestacjonarnych oraz planu zajęć dostępnego na stronie: http://www.plany.ath.bielsko.pl/ oraz na wydziałowych tablicach ogłoszeń (II piętro obok pok. 212). Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach przy ul. Willowej 2 (kampus główny Akademii – wjazd na płatny parking od ulicy Willowej, opłata

  + Więcej
 • Pomyślne zakończenie konferencji IATEFL

  W niedzielę 17 września w godzinach popołudniowych zakończyła się 26. Międzynarodowa Konferencja IATEFL Poland zorganizowana w murach Akademii Techniczno-Humanistycznej przez Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Polskiego w Polsce oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH. Podczas ceremonii zakończenia organizatorzy podsumowali trzydniowe obrady. Wręczono nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwa specjalizujące się w podręcznikach i materiałach pomocniczych do nauki języka angielskiego,

  + Więcej
 • „Reaching the Pekas” starts!

  Przy pełnej auli, w obecności JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosława Janickiego, przedstawicieli Zarządu IATEFL Poland z panią prezes Joanną Leszkiewicz na czele i zaproszonych gości reprezentujących środowisko nauczycieli języka angielskiego z całego świata ruszyła 26. edycja międzynarodowej konferencji IATEFL Poland. Wystąpienie prof. Jarosława Janickiego, Rektora ATH, podczas opening ceremony Akces do tego

  + Więcej
 • Już w piątek rusza konferencja IATEFL!

  Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jest współorganizatorem 26.  edycji Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. Patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Już w najbliższy piątek 15 września ponad 700 uczestników z kraju i zagranicy będzie miało okazję do spotkania z niezwykłymi  wykładowcami, metodykami języka angielskiego, językoznawcami, trenerami z

  + Więcej

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl