Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Założenia nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym

 \  Aktualności  \  Założenia nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym

Założenia nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym

We wtorek 19 września, w pierwszym dniu Kongresu Nauki Polskiej odbywającym się w Krakowie, minister Jarosław Gowin przedstawił podstawowe założenia nowej, jednolitej Ustawy o szkolnictwie wyższym, zwanej Konstytucją nauki polskiej. Najwięcej emocji wśród 3 tysięcy zebranych na sali przedstawicieli szkół wyższych w kraju wzbudził nowy ustrój szkół wyższych, polegający m.in. na dwustopniowym podziale uczelni na akademickie i zawodowe, na powoływaniu Rady Nadzorczej – nowego ciała kolegialnego w uczelni, zwiększonej autonomii tejże oraz szerszego zakresu obowiązków i większej odpowiedzialności rektorów. Minister zapowiedział także zmniejszenie do 40 liczby dyscyplin naukowych podlegających ewaluacji, nowe zasady uzyskiwania stopnia doktora, a także bardziej rygorystyczne zasady oceniania i rankingowania dorobku naukowego (powstaną m.in. ministerialne listy czasopism punktowanych i prestiżowych wydawnictw naukowych).

„Reforma inna niż wszystkie” – wystąpienie ministra Jarosława Gowina

W swoim wystąpieniu minister Jarosław Gowin kilka razy użył sformułowania, że reforma nauki jest polską racją stanu; zapowiedział też zwiększenie wydatków na naukę w przyszłorocznym budżecie o 1 mld złotych. Wystąpienie ministra Gowina zostało przyjęte bardzo dobrze, wydaje się zatem, że reforma szkolnictwa w zaproponowanym kształcie jest już przesądzona, pod warunkiem jednak, że zostanie przegłosowana w Parlamencie. Jeśli tak się stanie, to zacznie ona obowiązywać od 1 października 2018 r. Natomiast okres przejściowy, potrzebny uczelniom na dostosowanie się do nowych warunków, przewidziany został do końca 2020 r.

Prof. Marek Bernacki na sali plenarnej w Centrum Kongresowym

Dr Joanna Skibska i dr Justyna Wojciechowska w Centrum Kongresowym

O szczegółowych założeniach nowej Ustawy można się dowiedzieć, wchodząc na stronę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

prof. Marek Bernacki

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl