Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwentka polonistyki ATH finalistką ogólnopolskiego konkursu!

 \  Aktualności  \  Absolwentka polonistyki ATH finalistką ogólnopolskiego konkursu!

Absolwentka polonistyki ATH finalistką ogólnopolskiego konkursu!

Miło mi poinformować, że pani mgr Karolina Kolasa, absolwentka kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska, prowadzonego na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH, a obecnie doktorantka na Wydziale Humanistycznym UŚ, została finalistką szesnastej edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego.

Celem tego prestiżowego konkursu, któremu patronuje nieżyjący już, wybitny znawca kultury i literatury romantycznej, były wykładowca Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie prof. Czesław Zgorzelski, jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i zachęcenie ich do prowadzenia dalszej pracy badawczej.  Konkurs organizują instytuty i wydziały polonistyczne z całej Polski, skupione w Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich.

W tegorocznej edycji wzięło udział osiemnaście najlepszych prac magisterskich, napisanych przez magistrantów polonistyki z Warszawy, Łodzi, Poznania, Katowic, Rzeszowa, Krakowa, Torunia, Tarnowa, Wrocławia, Bielska-Białej, Szczecina, Częstochowy i Lublina. Członkowie jury, w skład którego weszli pracownicy naukowi z Instytutów Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, podkreślali wysoki poziom zgłoszonych do konkursu prac. Pani mgr Karolina Kolasa wysłała na konkurs pracę pt. ,,Malowanie słowem. Portrety w twórczości Marka Bieńczyka”; jej promotorem był prof. ATH dr hab. Ireneusz Gielata.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 27 października 2017 r. o godz. 11.00 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Gratulujemy naszej Absolwentce tego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl