Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Konferencja naukowa pt. Wspólnota – tradycja – przemoc

 \  Aktualności  \  Konferencja naukowa pt. Wspólnota – tradycja – przemoc

Konferencja naukowa pt. Wspólnota – tradycja – przemoc

23 października w kampusie naszej uczelni odbędzie się konferencja naukowa pt. Wspólnota – tradycja – przemoc. Kultura i literatura polska w kontekstach postzależnościowych.

Organizatorami są Katedra Literatury i Kultury Polskiej oraz Komisja Historycznoliteracka Oddziału PAN w Katowicach.

Tematem referatów i dyskusji będzie szeroko rozumiana problematyka zależnościowa. Punktem wyjścia jest założenie, że żyjemy świecie, w którym analizy domagają się wciąż zarówno „klasyczne” formy kolonizacji (np. kolonializm imperiów europejskich XVI–XX wieku), jak też ich współczesne formy, często nieuświadomione (ucisk o podłożu kulturowym, ekonomicznym, płciowym itp.), a powodujące, że w wielu miejscach podporządkowany i n n y wciąż nie może przemówić.

Konferencja ma się stać okazją do refleksji nad tym, kim jesteśmy dziś – jako wspólnota narodowa. Szczególnie ważne wydaje się zwrócenie uwagi na zależności łączące pojęcia: wspólnota – tradycja – przemoc i wynikające z nich pytania. Choćby takie: Jak definiujemy się jako wspólnota? Czy ta definicja zmieniła się w ostatnich dekadach? Jak – jako jednostki – zmagamy się z kosztami, które pociąga za sobą przynależność do wspólnoty? Jak radzimy sobie z naszą historią – czy gotowi jesteśmy na szczerą konfrontację z nią oraz „odpolitycznienie” jej? Jak historia kształtuje nasz dzień dzisiejszy? Co mówi o nas współczesna narodowa mitologia, czym różni się od tej „najsilniejszej” – romantycznej, jak bywa funkcjonalizowana w debacie światopoglądowej? Dlaczego ta debata jest tak „przemocowa”? Jaki jest nasz autostereotyp, jak postrzegamy siebie na tle obcych?

Rozpoczęcie konferencji: 23 października, godz. 9.30, sala L318. Do pobrania: PROGRAM KONFERENCJI

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl