Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wydział Humanistyczno-Społeczny z kategorią naukową B

 \  Aktualności  \  Wydział Humanistyczno-Społeczny z kategorią naukową B

Wydział Humanistyczno-Społeczny z kategorią naukową B

W poniedziałek 16 października, w godzinach wieczornych na stronie głównej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostały, długo oczekiwane wyniki kompleksowej parametryzacji jednostek naukowych za lata 2013-2016. Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH trafił wcześniej do bardzo mocnej Grupy Wspólnej Oceny (GWO), w której znalazło się dwadzieścia innych podmiotów naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. W tym doborowym towarzystwie prym wiodły wydziały humanistyczne oraz filologiczne największych i najstarszych polskich uczelni takich, jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Uniwersytet Gdański czy Uniwersytet Łódzki. Zespoły Ewaluacji, wchodzące w skład Komitetu Ewaluacji Naukowej Jednostek (KEJN), oceniały poszczególne jednostki na podstawie przesłanych wcześniej sprawozdań, prowadząc ewaluację w obrębie czterech zasadniczych kryteriów: osiągnięć naukowych i twórczych, potencjału naukowego, praktycznych efektów działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej.

Przyznanie kategorii naukowej B Wydziałowi Humanistyczno-Społecznemu jest niewątpliwie dużym sukcesem prężnie rozwijającej się, utworzonej zaledwie piętnaście lat temu, jednostki! Wystarczy wspomnieć, że w naszej GWO tylko dwa podmioty uzyskały najwyższą kategorię A+ (wśród nich znalazł się prestiżowy Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego). Kategorię naukową A otrzymały m.in. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu w Poznaniu, Wydział Filologiczny i Wydział Polonistyki UJ w Krakowie, Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego czy Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kategorię naukową B, czyli identyczną jak w przypadku naszego wydziału, otrzymały jednostki z kilkudziesięcioletnim stażem i dużo większym zapleczem naukowo-dydaktycznym niż WHS, takie jak np. Wydział Nauk Humanistycznych KUL w Lublinie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie czy Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ogromnym zaskoczeniem było uzyskanie najniższej kategorii naukowej C przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, jednostkę znaną m.in. z działalności wybitnego językoznawcy prof. Jana Miodka.

Dobre wyniki kompleksowej ewaluacji dorobku naukowego za lata 2013-2016 oraz ugruntowana kategoria naukowa B przyznana Wydziałowi Humanistyczno-Społecznemu ATH na okres 2017-2020 pozwalają z nadzieją spoglądać w przyszłość, zwłaszcza w perspektywie nadciągających zmian, których zapowiedzią jest projekt nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym, zwanej przez ministra Jarosława Gowina „nową konstytucją dla nauki polskiej”.

Ciesząc się z wyników najnowszej parametryzacji, trzeba pamiętać o kolejnej ewaluacji, dokonywanej już nie w obrębie jednostek naukowych (wydziałów czy instytutów), ale w dyscyplinach naukowych prowadzonych na poszczególnych uczelniach. Na WHS prowadzić będziemy w latach 2017-2020 studia i badania naukowe w zakresie trzech wiodących dyscyplin: literaturoznawstwa (z prawami doktoryzowania), językoznawstwa i pedagogiki – to właśnie one zostaną poddane kompleksowej ocenie w roku 2021. Już dzisiaj strategicznym celem naszego Wydziału jest uzyskanie nowej, wyższej kategorii B+, która będzie warunkiem sine qua non prowadzenia przez nas badań naukowych w kolejnych latach.

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Więcej nt. ewaluacji jednostek naukowej zob. http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl