Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Bielscy literaturoznawcy na Warsztatach Herbertowskich

 \  Aktualności  \  Bielscy literaturoznawcy na Warsztatach Herbertowskich

Bielscy literaturoznawcy na Warsztatach Herbertowskich

W dniach 9-12 listopada  odbywały się w Krakowie XIV Międzynarodowe Warsztaty Herbertowskie, cykliczna konferencja naukowa dla doktorantów i pracowników naukowych, której głównym celem jest promowanie i badanie twórczości Zbigniewa Herberta, jednego z najważniejszych polskich poetów XX wieku. Koordynatorem i kierownikiem warsztatów jest dr Józef Maria Ruszar, twórca i redaktor naczelny serii Biblioteka Pana Cogito. Tegoroczne spotkanie zorganizowały dwie instytucje – krakowska Akademia Ignatianum oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera. W drugim dniu obrad, toczących się w kameralnej siedzibie Instytutu przy ul. Sławkowskiej 14, wystąpiło czterech literaturoznawców z Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Prof. dr hab. Anna Węgrzyniak w intrygujący sposób zinterpretowała jeden z późnych wierszy Herberta pt. Babcia, prof. ATH dr hab. Marek Bernacki przedstawił analizę porównawczą wierszy Itaka Konstandinosa Kawafisa i Podróż Zbigniewa Herberta, prof. ATH dr hab. Michał Kopczyk dywagował nad „Herbertem postkolonialnym”, zaś prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień przeczytał porywający esej poświęcony nieznanemu wierszowi Herberta zatytułowanemu Zagubiony fragment. Wystąpienia bielskich polonistów spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem słuchaczy, wśród których zasiadali naukowcy reprezentujący kilka ważnych ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Referaty bielszczan wywołały ożywioną dyskusję, która przeciągnęła się do późnych godzin popołudniowych. Po zakończeniu piątkowych obrad nastąpiła prezentacja najnowszego tomu Jana Polkowskiego Gdy Bóg się waha, poeta odczytał kilkanaście wybranych wierszy i poematów. Warto zaznaczyć, że materiały z XIV Warsztatów Herbertowskich ukażą się w publikacji naukowej, której wydanie planowane jest na rok 2018.

(mb)

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl