Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Młodzieżowe Forum Językowe w „Kubiszówce”

 \  Aktualności  \  Młodzieżowe Forum Językowe w „Kubiszówce”

Młodzieżowe Forum Językowe w „Kubiszówce”

W poniedziałek 20 listopada w bielskiej Kubiszówce odbyło się jednodniowe Młodzieżowe Forum Językowe Słowa jak mury, słowa jak mostyWydarzenie to, zorganizowane przez Iwonę Kusak, kierownika Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz we współpracy z Wydziałem Humanistyczno-Społecznym ATH, było finałowym przedsięwzięciem projektu  Granice języka – granicami świata realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Młodzież licealna zgromadzona w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej wysłuchała trzech interesujących wykładów. Prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego, dokonał analizy znanego wiersza Czesława Miłosza „Moja wierna mowo”, zwracając uwagę na metafizyczny, heideggerowski wymiar mowy jako „domostwa bycia”. Prelegent przypomniał, że język nienawiści i przemocy werbalnej stosowanej nagminnie wobec innych (czego wymownym przykładem są wulgaruzacja języka potocznego oraz wszechobecny w Internecie hejt), deprawuje ludzką mowę i oddala ją od najważniejszego zadania, jakim jest wydobywanie na jaw sensu naszego istnienia.

Prof. Michał Rusinek, były asystent Wisławy Szymborskiej i przewodniczący krakowskiej Fundacji imienia Noblistki, w dowcipny sposób przedstawił rudymentarne zasady retoryki, które powinien poznać każdy, kto występuje publicznie. Prof. Aneta Załazińska mówiła o języku gestów, który wzmacnia komunikaty werbalne, przekazując dodatkowe treści.

Po wykładach odbyła się debata, podczas której młodzież pod opieką nauczycieli polonistów dyskutowała o kondycji współczesnej polszczyzny. Podsumowaniem forum był występ grupy improwizacyjnej AD HOC pt. „Zabawy ze słowem”.

(rp)

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl