Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Uniwersytet w ruinie? – o wykładzie prof. Gielaty

 \  Aktualności  \  Uniwersytet w ruinie? – o wykładzie prof. Gielaty

Uniwersytet w ruinie? – o wykładzie prof. Gielaty

W poniedziałek 20 listopada w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego, prof. ATH dr hab. Ireneusz Gielata wygłosił intrygujący wykład zatytułowany Z czego będzie zrobione jutro Uniwersytetu? O idei Uniwersytetu. Prelegent, powołując się na książkę brytyjskiego komparatysty Billa Readingsa Uniwersytet w ruinie, wymienił kilka zasadniczych przyczyn, które doprowadziły do dewaluacji sięgającej czasów średniowiecza ideai universitas, rozumianej jako wspólnota uczących i nauczanych.

Za taki stan rzecz, mówił prof. Gielata, odpowiadają przede wszystkim: XIX-wieczny podział nauki na obszar nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych; podział na fakultety i dyscypliny badawcze, co doprowadziło do wąskiej specjalizacji badań naukowych kosztem zdobywania wiedzy ogólnej, oraz szkodliwy mariaż szkół wyższych ze społeczeństwem epoki przemysłowej, co spowodowało komercjalizację badań naukowych i odejście od poszukiwania prawdy. Zdając sobie sprawę z nie najlepszej kondycji współczesnych uniwersytetów, prof. Ireneusz Gielata wezwał słuchaczy do tego, by nie bali się snuć marzeń o doskonalszym uniwersytecie przyszłości. Wśród swoich największych marzeń prelegent wymienił: przywrócenie elitarności (ekskluzywności) studiów wyższych, opieranie badań naukowych na wielkich ideach, które różnicują to, co istotne od tego, co tylko przygodne; to, co ważne, od tego, co nieistotne i koniunkturalne. Prof. Gielata przytoczył także dwa, kluczowe jego zdaniem, fragmenty traktatu niemieckiego filozofa egzystencjalisty Karla Jaspersa „Idea uniwersytetu” (I wyd. 1923, II wyd. 1946), mówiące o tym, że „Nieprzemijającą ideą uniwersytetu jest poszukiwanie prawdy przez badaczy i adeptów” oraz, że „Przesłaniem sensownej nauki jest życie idei w badaczu”. Mimo niepewnej przyszłości polskich szkół wyższych nie należy, konkludował prof. Gielata, tłumić w sobie wewnętrznego żaru. Nie wolno też gasić ognia, którego zarzewiem na uniwersytetach zawsze były i nadal są wielkie osobowości – ludzie, którzy swą pasją i umiłowaniem prawdy potrafią pociągnąć za sobą innych. Wykład spotkał się z żywą reakcją (niestety nielicznego!) grona słuchaczy, którzy zadawali prelegentowi pytania i dzielili się własnymi przemyśleniami.

Już dzisiaj zachęcam pracowników i studentów ATH do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego – w pn 18 grudnia br. prof. dr hab. Tomasz Stępień wygłosi wykład pt. „Góry i literatura”. Zapraszamy!

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl