Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

IKONA 2017 – Kongres Naukowy

 \  Aktualności  \  IKONA 2017 – Kongres Naukowy

IKONA 2017 – Kongres Naukowy

W dniach 17-19 listopada odbył się pierwszy Interdyscyplinarny Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego w Warszawie. Kongres IKONA 2017 początkuje cykliczne, ogólnokrajowe spotkania liderów kół naukowych, autorów najciekawszych projektów badawczych, opiekunów naukowych, pracowników akademickich i przedstawicieli uczelni. Jako reprezentantka Koła Naukowego Content 3.0 http://www.content30.ath.bielsko.pl , uczestniczyłam we wszystkich wydarzeniach kongresowych, które miały miejsce: w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (należących do Uniwersytetu Warszawskiego), pałacu Czapskich (należącym do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) oraz na Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, gdzie podczas finałowej Gali wręczone zostały nagrody w Konkursie Struna 2017, ProDok 2017 oraz  ProPan 2017.

Kongres otworzył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin, który przedstawił główne założenia nowej ustawy szkolnictwa wyższego i chętnie odpowiadał na pytania młodych naukowców. Szczególnie ważne były słowa nawiązujące do roli Kół Naukowych w obecnym systemie naukowym: Koła Naukowe tworzą elity. Elity z kolei to nie grupy osób zwane „najlepszymi”, ale te grupy, które służą innym. Koła Naukowe mają służyć. Ze świata nauki i nie tylko rozmawialiśmy również z zaproszonymi gośćmi, m.in. prof. Marcin Pałys – rektor UW, prof. Adam Myjak – rektor ASP w Warszawie oraz Robert Pawłowski – prezes Funduszu Pomocy Studentom. FPS był głównym organizatorem wydarzenia.

W drugim dniu Kongresu uczestnicy mogli wziąć udział w trzech seriach szkoleń (z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów naukowych, zarządzania projektami naukowymi oraz profesjonalnej prezentacji wyników działalności naukowej). Wszystkie wydarzenia (razem z zakwaterowaniem) zorganizowane zostały w samym centrum Warszawy, co jeszcze bardziej przyczyniło się do nawiązania ponaduczelnianych kontaktów na rzecz realizacji wspólnych projektów, wzajemnej integracji i długich rozmów o sytuacji szkolnictwa w Polsce.

Zachęcam wszystkich studentów do wstąpienia w szeregi Koła Naukowego Content 3.0, oraz własnego rozwoju naukowego, który również ma wpływ na start kariery zawodowej. Podsyłam także ciekawe foty z wyjazdu (te, które można pokazać J) i stronę programu, który promuje ruch naukowy studentów oraz doktorantów w Polsce: http://www.struna.edu.pl/aktualnosci

Enjoy!

Paulina Żmijowska
Założycielka i Przewodnicząca KNC 3.0
fot: MNiSW, Paulina Żmijowska

 

 

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl