Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zaproszenie na wykład prof. Tomasza Stępnia

 \  Aktualności  \  Zaproszenie na wykład prof. Tomasza Stępnia

Zaproszenie na wykład prof. Tomasza Stępnia

Pragnę poinformować, że w poniedziałek 18 grudnia o godz. 10.30-12.00 w audytorium L318, w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego, odbędzie się wykład prof. dr hab. Tomasz Stępnia, kierownika Katedry Teorii i Praktyk Komunikacji, pt. Góry a literatura.

Profesor Tomasz Stępień przez wiele lat związany był z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, jego mistrzem był prof. Ireneusz Opacki. Jako ojciec założyciel bielskiej polonistyki, kierownik Katedry Teorii i Praktyk Komunikacji oraz twórca nowej specjalności „projektowanie komunikacji” (communication design) prof. Stępień łączy w swych pracach badawczych wiedzę z zakresu tradycyjnej literatury, kultury popularnej, komunikologii i nauki o mediach. Od wielu lat pasją życiową Profesora jest turystyka wysokogórska, która stanie się „bohaterem” wykładu.

Seredecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału – wstęp wolny!

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl