Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wykład promocyjny w LO im. Adama Asnyka

 \  Aktualności  \  Wykład promocyjny w LO im. Adama Asnyka

Wykład promocyjny w LO im. Adama Asnyka

W poniedziałek 5 marca prof. ATH dr hab. Marek Bernacki wygłosił wykład dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej pt. Hanny Krall wywiad z Markiem Edelmanem.

Prelekcja dziekana WHS była jednym z kilku wydarzeń składających się na kilkudniowe seminarium „Zwyczajne i niezwyczajne kobiety w historii XX-wiecznej Polski – kobiety czasy Zagłady”, organizowane w dniach od 2 do 9 marca br. przez dyrekcję Szkoły z inspiracji i pod patronatem pana prof. Jacka Lisickiego, historyka i popularyzatora wiedzy historycznej wśród młodzieży.

W swoim wystąpieniu prof. Marek Bernacki skoncentrował się na prezentacji sylwetek Hanny Krall i Marka Edelmana, zarysował także genezę książki „Zdążyć przed Panem Bogiem”, będącej jednym z najważniejszych literackich świadectw bohaterskiego zrywu bojowników żydowskich w warszawskim getcie (powstanie wybuchło 19 kwietnia 1943 r. i trwało 20 dni, po czym Niemcy przystąpili do całkowitego zniszczenia getta, z którego nie pozostał kamień na kamieniu).

Po zakończeniu wykładu prof. Bernacki zachęcał uczniów klas trzecich, tegorocznych maturzystów, aby wybierając kierunek studiów rozważyli możliwość podjęcia nauki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w Bielsku-Białej.

(rp)

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl