Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wykład promocyjny dra Tomasza Bielaka dla licealistów

 \  Aktualności  \  Wykład promocyjny dra Tomasza Bielaka dla licealistów

Wykład promocyjny dra Tomasza Bielaka dla licealistów

W czwartek 8 marca w auli Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbył się kolejny wykład w ramach cyklu spotkań promujących filologię polską w ATH.

Tym razem uczniowie liceów zapoznali się z prowadzonymi w Katedrze Polonistyki ATH badaniami medioznawczymi. Prelegent, dr Tomasz Bielak, skoncentrował się na analizie coraz częściej pojawiających się utworów poetyckich zawartych w komentarzach na głównych i popularnych serwisach informacyjnych.
Krótkie analizy poprzedziło wprowadzenie w tematykę kultury nowych mediów, sposobów ich rozumienia i wykorzystania w codziennych rytuałach. Licealistów zainteresował przede wszystkim model funkcjonalny, w którym pojawiło się również – popularne obecnie – zagadnienie algorytmizacji kultury. Dr Bielak zwrócił również uwagę na swoistą stopniowalność i intensywność wypowiedzi w komentarzach – od prostych zabaw z trawestacją wiersza „Lokomotywa” (opisującym sytuację kraju po wyborach), aż po bardzo wyszukane inspiracje Norwidowską poezją.
(mb)

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl