Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Pożegnanie Leszka Aleksandra Moczulskiego

 \  Aktualności  \  Pożegnanie Leszka Aleksandra Moczulskiego

Pożegnanie Leszka Aleksandra Moczulskiego

W środę 14 marca w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką przy. ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie odbył się wieczór literacki poświęcony pamięci zmarłego niedawno (17 grudnia 2017 r.) Leszka Aleksandra Moczulskiego.

Ten znany i popularny poeta, związany generacyjnie z pokoleniem Nowej Fali, zadebiutował w roku 1971 tomikiem „Nawracanie strach na wróble”. W następnych latach jego twórczość trafiła pod strzechy dzięki szlagierom Skaldów i Marka Grechuty. Podczas spotkania, które poprowadzili Zbigniew Fałtynowicz (pracownik Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, rodzinnej miejscowości Poety), Krzysztof Czyżewski, szef Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur i narodów” w Sejnach/Krasnogrudzie, oraz Bronisław Maj, krakowski poeta i animator życia literackiego – zaprezentowano dwie cenne publikacje książkowe: wydany pośmiertnie tom wierszy zebranych Leszka Aleksandra Moczulskiego pt. „Lśnienia” oraz antologię tekstów krytycznoliterackich i literaturoznawczych „Odwitania z poetą (Leszek Aleksander Moczulski)” w opracowaniu Zbigniewa Fałtynowicza. Wśród kilkudziesięciu zebranych w tomie tekstów znalazł się także szkic przekrojowy autorstwa Marka Bernackiego pt. Od wierszy „zwykłych” do „charytatywnych”, poświęcony wydanemu w roku 1992 nakładem poznańskiego Wydawnictwa A5 wyborowi poezji L.A. Moczulskiego z lat 1956-1990 pt. „70 widoków w drodze do Wenecji”. (Tekst ten powstał w 1992 roku i został po raz pierwszy opublikowany na łamach krakowskiego czasopisma „Dekada Literacka” nr 2/1992).

Wieczór literacki poświęcony pamięci LAM  zgromadził wielu znanych artystów (np. kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza), literatów (m.in. Adama Zagajewskiego), krytyków literackich i pracowników naukowych Wydziału Polonistyki UJ. Honorowymi gośćmi byli – żona Poety Krystyna oraz jego syn Mateusz.

Jeden egzemplarz książki „Odwitania z Poetą” trafi do zbiorów Biblioteki ATH.

(rp, mb)

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl