Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Konkurs wiedzy o krajach słowiańskich

 \  Aktualności  \  Konkurs wiedzy o krajach słowiańskich

Konkurs wiedzy o krajach słowiańskich

26 marca odbył się drugi etap konkursu wiedzy o krajach słowiańskich – Chorwacji, Czechach i Rosji, którego organizatorami byli pracownicy filologii słowiańskiej.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat trzech krajów słowiańskich, jak również nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi a Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Pierwszy etap polegał na napisaniu pracy poświęconej ww. krajom słowiańskim na jeden z poniższych tematów: 1) Moja podróż do…, 2) Miejsce, które chciał(a)bym zobaczyć.

Po ocenieniu prac przez komisję konkursową, do drugiego etapu, który składał się z prezentacji multimedialnej na temat krajów słowiańskich przygotowanej przez nauczycieli akademickich oraz testu pisemnego sprawdzającego wiedzę przedstawioną w powyższej prezentacji, zakwalifikowało się 5 osób.

Zwycięzcą okazał się Jeremiasz Rekiel z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie, który w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Pragi.

dr Krzysztof Feruga

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl