Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Pierwszy przewód doktorski na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

 \  Aktualności  \  Pierwszy przewód doktorski na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

Pierwszy przewód doktorski na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. Rada WHS podjęła uchwałę o wszczęciu pierwszego w 16-letniej historii Wydziału przewodu doktorskiego. Kandydatem do uzyskania stopnia naukowego doktora w w zakresie literaturoznawstwa jest pan mgr Mateusz Żyła, absolwent kierunku filologia polska prowadzonego na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH, który zaproponował temat dysertacji: „Inspiracje literaturą Młodej Polski w tekstach heavymetalowych (Miciński, Przybyszewski)”. Na promotora pracy doktorskiej powołany został prof. ATH dr hab. Ireneusz Gielata, a na promotora pomocniczego – dr Tomasz Bielak (obaj są pracownikami Katedry Polonistyki WHS).

Ten historyczny moment poprzedziła decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, która z dniem 23 listopada 2015 r. przyznała Wydziałowi Humanistyczno-Społecznemu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Pierwszemu Kandydatowi oraz jego Promotorom życzymy szczęśliwej finalizacji przewodu, natomiast osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem doktoryzowania na WHS, który znajduje się się na stronie Wydziału.

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl