Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku

 \  Aktualności  \  Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku

W dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 11.30 w sali L128 odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja(złożenie ślubowania) nowych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego (wręczenie legitymacji studenckich, podpisanie umów, szkolenie biblioteczne). Kandydaci przyjęci w ramach ostatniej tury rekrutacji są również zaproszeni na spotkanie, ale legitymacje studenckie oraz umowy otrzymają w terminie późniejszym. Po immatrykulacji przewidziane są spotkania z opiekunami poszczególnych kierunków i specjalności.

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 1 października 2018 r. według planu zajęć dostępnego na stronie: http://www.plany.ath.bielsko.pl/ oraz na wydziałowych tablicach ogłoszeń (2 piętro obok pok. 212).

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach przy ul. Willowej 2 (kampus główny Akademii – wjazd na płatny parking od ulicy Willowej, opłata parkingowa na terenie kampusu ATH wynosi 3 zł – płatne przy wyjeździe). Na parterze budynku „L” znajduje się Biblioteka ATH (wypożyczalnia i czytelnie) oraz ogólnodostępna szatnia. Na III piętrze znajduje się stołówka akademicka czynna codziennie w godz. 8.00-18.00. Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego znajduje się w budynku L (ul. Willowa 2) na 2. piętrze – pokój L212 (tel. 33 827-92-29). Strona Wydziału Humanistyczno-Społecznego: http://www.whs.ath.bielsko.pl/

W przypadku rezygnacji ze studiów należy niezwłocznie na piśmie powiadomić dziekana  o przerwaniu lub zaniechaniu studiów, składając wypełniony formularz w Dziekanacie Wydziału.

UBEZPIECZENIE NNW+OC

Informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok ak. 2018/2019 w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (NNW suma ubezp. 18.000, a OC – suma bezp. 10.000), składka jednorazowa roczna – 50,00 zł). Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. Studenci I roku mogą dokonać opłaty składki w trakcie spotkania organizacyjnego połączonego z immatrykulacją (w ramach możliwości prosimy o wyliczoną kwotę).

Każdy student odbywający praktyki zawodowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, student zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego, aktualnego dokumentu opiekunowi praktyk.

Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) – ochrona 24h na dobę przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie studenta gwarantuje bezpieczeństwo i pomaga w razie nieprzewidzianych wypadków losowych (wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go dotknęło).

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl