Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 • I Konkurs Literacki im. Kazimiery Alberti

  Szanowni Państwo, Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych! Zapraszam do wzięcia udziału w I Konkursie Literackim im. Kazimiery Alberti. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, zespoły szkół licealnych). Organizatorami konkursu są pracownicy Katedry Polonistyki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych tekstów uczniowskich w dwóch kategoriach tematycznych: Kategoria pierwsza: Utwory

  + Więcej
 • Awanse naukowe na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

  Z satysfakcją informuję, że na początku roku 2019 dwoje pracowników badawczo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym uzyskało cenny awans naukowy. W styczniu dr Jarosław Pacuła, adiunkt w Katedrze Polonistyki, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, natomiast w lutym dr Ewa Kochanowska, adiunkt w Katedrze Pedagogiki, uzyskała stopień doktora

  + Więcej
 • Czasopismo „MARGINES”

  Studenckie czasopismo „MARGINES” serdecznie zaprasza na swoje łamy. Już w drugiej połowie marca oraz w czerwcu bieżącego roku ukażą się, mamy nadzieję, kolejne wydania naszego uczelnianego czasopisma. Zapraszamy do współtworzenia kwartalnika poprzez przysyłanie na adres redakcji swoich artykułów i wszelkich materiałów, które warte są publikacji. Zapraszamy do współredagowania kolejnych stron „MARGINESU” zarówno studentów polonistyki, jak

  + Więcej
 • Przewód doktorski z literaturoznawstwa wszczęty na WHS

  Na posiedzeniu w dniu 5 lutego br. Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH jednomyślnie przyjęła Uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego pani mgr Joanny Sokołowskiej-Czarneckiej, która przygotowuje rozprawę doktorską pt. Kobiety (u) Miłosza. Studium analityczno-interpretacyjne . Na promotora pracy został powołany prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, promotorem pomocniczym jest dr hab. Aleksnadra E. Banot z Katedry Polonistyki.  Kandydatka do

  + Więcej

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl