Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 • Dofinansowanie dla „Świata i Słowa”

  Wydawane na naszej Uczelni od 2003 roku pismo zostało beneficjentem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie czasopism naukowych. Znalezienie się na liście tytułów przewidzianych do finansowania jest ważnym krokiem w kierunku podniesienia rangi pisma. Ma to szczególne znaczenie w związku z wdrażaniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i planami Ministerstwa zakładającymi gruntowne zmiany

  + Więcej
 • Zaproszenie na promocję książki „Reformacja z perspektywy Bielska i Białej”

  Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zapraszają na uroczystą promocję książki pt. Reformacja z perspektywy Bielska i Białej (pod redakcją Aleksandry Banot, Eweliny Gajewskiej oraz Tomasza Markiewki), która odbędzie się w środę 13 marca 2019 roku o godz.

  + Więcej
 • Koło Naukowe HORYZONT w Budapeszcie

  Dwa autokary, a w nich ponad 160 uśmiechniętych i zadowolonych osób – tak wyglądał nasz zimowo-wiosenny wyjazd do malowniczej stolicy Węgier, w ramach aktywności Koła Naukowego HORYZONT. Po jesiennych wyprawach do Wiednia i Pragi był to trzeci zagraniczny wyjazd studentów ATH (w tym roku akademickim) realizowany w ramach projektu „Jedna Europa – wiele stolic”. Tym

  + Więcej
 • Kolejny przewód doktorski wszczęty na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

  Na posiedzeniu w dniu 5 marca br. Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Aleksandra Łukasza Sapińskiego, który przygotowuje rozprawę doktorską nt. Literacko-językowy obraz człowieka sukcesu w Księgach Nowego Testamentu. Jednocześnie podjęto uchwałę dotyczącą wyboru dr hab. Jolanty Szarlej na promotora pracy doktorskiej oraz uchwałę dotyczącą wyznaczenia ks. dra Krystiana Kucharczyka

  + Więcej
 • Wykład promocyjny w LO im. Adama Asnyka

  Około stu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej wysłuchało we wtorek 5 marca wykładu prof. Marka Bernackiego nt. Kazimiera Alberti jako animatorka życia kulturalnego w Bielsku i Białej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prelegent omówił życie i twórczość Kazimiery Alberti: poetki, powieściopisarki i dramatopisarki, która w latach 1930-1939 mieszkała wraz z mężem Stanisławem, pełniącym

  + Więcej
 • Pierwsza monografia naukowa za 80 punktów!

  W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się końcem lutego najnowsza książka prof. dr hab. Anny Węgrzyniak pt. W świecie, który wciąż się rozpada. Lektury prozy XX i XXI wieku. Jest to pierwsza monografia naukowa z zakresu literaturoznawstwa wydana na naszej uczelni, której zgodnie z nowymi wytycznymi MNiSW przypisane zostanie 80 punktów. Książka składa się z trzech

  + Więcej

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl