Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

 \  Aktualności  \  Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Szanowni Państwo,

w ciągu roku akademickiego wszyscy studenci (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz słuchacze studiów podyplomowych mogą zgłaszać Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości Kształcenia propozycje zmian związanych z funkcjonowaniem systemu zapewniania jakości kształcenia.

W związku z powyższym, zachęcam Państwa do przesyłanie uwag, pomysłów modyfikacji naszego Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
Formularz zgłaszania uwag i wniosków znajduje się w zakładce: O wydziale/System Jakości Kształcenia (zobacz).

dr Angelika Matuszek

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl