Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

MARGINES – NOWY NUMER!!!

 \  Aktualności  \  MARGINES – NOWY NUMER!!!

MARGINES – NOWY NUMER!!!

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania uczelnianej, studenckiej gazety „MARGINES”. Można tutaj przeczytać ciekawe felietony i reportaże, dowiedzieć się ciekawostek ze świata sportu i muzyki oraz zaczerpnąć ducha poezji – a wszystko to na szesnastu stronach naprawdę dużego formatu.

Kwartalnik tworzony jest i redagowany przez studentów naszej uczelni, jednak jego zakres tematyczny nie posiada ram i ograniczeń. Zapraszamy także do współtworzenia magazynu poprzez przysyłanie na adres redakcji swoich artykułów i wszelkich materiałów, które warte są publikacji. Zapraszamy do współredagowania kolejnych stron „MARGINESU” zarówno studentów polonistyki, jak i wszystkie osoby, które tworzą opowiadania, eseje lub zajmują się fotografią – z wszystkich kierunków i wydziałów.

Czasopismo „MARGINES” stanowi integralną część akademickiej aktywności Koła Naukowego „HORYZONT” i  dotychczas ukazało się już siedem numerów tej niecodziennej gazety. Wszystkie poprzednie edycje (także w kolorowej szacie) można pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.margines.bielsko.ath.pl. Natomiast osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt mailowy na adres: margines@ath.bielsko.pl.

dr Maciej Kalarus, opiekun Redakcji

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl