Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zapraszamy na studia o profilu humanistycznym!

 \  Aktualności  \  Zapraszamy na studia o profilu humanistycznym!

Zapraszamy na studia o profilu humanistycznym!

Informujemy, że do 26 września potrwa rekrutacja na kierunki studiów (pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone na Wydziale Humanistyczno-Społecznym w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

  • filologia polska (specjalności: nauczycielska, projektowanie komunikacji)
  • filologia angielska
  • filologia hiszpańska
  • filologia słowiańska
  • pedagogika

Na kandydatów czekają znakomicie wyposażone biblioteka i czytelnie, sale informatyczne i laboratoria. Nasi studenci od pierwszego roku otrzymują szeroką ofertę pomocy stypendialnej, a od drugiego roku mają możliwość wyjazdu zagranicznego na uczelnie europejskie w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.
Zapraszam na nowoczesne, a zarazem przyjazne i kameralne studia w najpiękniej położonej uczelni wyższej w Polsce. Immatrykulacja już 30 września, nie zwlekaj z podjęciem decyzji!

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki,
dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl