Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Nowa struktura i stanowiska kierownicze na WHS

 \  Aktualności  \  Nowa struktura i stanowiska kierownicze na WHS

Nowa struktura i stanowiska kierownicze na WHS

Z dniem 1 października 2019 do dnia 30.09.2020 roku, zgodnie z wymogami ustawowymi, Statutem ATH, regulaminami oraz zarządzeniami JM Rektora ATH prof. dr hab. Jarosława Janickiego, na Wydziale Humanistyczno-Społecznym istnieć będą trzy jednostki organizacyjne:

– Instytut Neofilologii (dla kierunku filologia, specjalności: filologia angielska i filologia hiszpańska);
– Instytut Pedagogiki (dla kierunku pedagogika i  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ze specjalnościami);
– Katedra Polonistyki (dla kierunku filologia polska, specjalności: nauczycielska i projektowanie komunikacji)

Do pełnienia funkcji dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego w okresie od 1.10.2019 do 30.09.2020 JM Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki powołał prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego (dziekana WHS w kadencjach 2012-2016, 2016-2019). Powołania na funkcję prodziekanów ds. studenckich otrzymali: dr Justyna Wojciechowska i dr Robert Pysz.

Jednocześnie na stanowiska kierownicze powołani zostali:
prof. ATH dr hab. Maria Korusiewicz – dyrektor Instytutu Neofilologii;
dr Agnieszka Palion-Musioł – zastępca dyrektora Instytutu Neofilologii;
prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska – dyrektor Instytutu Pedagogiki;
dr Justyna Wojciechowska – zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki;
prof. ATH dr hab. Michał Kopczyk – kierownik Katedry Polonistyki.

Ponadto zgodnie z obowiązującym Statutem ATH w październiku br. rady dyscyplin naukowych: literaturoznawstwa, językoznawstwa i pedagogiki wskażą po trzech kandydatów do objęcia funkcji przewodniczącego rady dyscypliny naukowej i przedstawią je JM Rektorowi, który dokona wyboru.

Osobom sprawującym funkcje kierownicze gratuluję powołań i liczę na owocną współpracę dla dobra Wydziału Humanistyczno-Społecznego i naszej Akademii.

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl