Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Pierwsze posiedzenie rady dyscypliny naukowej literaturoznawstwo

 \  Aktualności  \  Pierwsze posiedzenie rady dyscypliny naukowej literaturoznawstwo

Pierwsze posiedzenie rady dyscypliny naukowej literaturoznawstwo

We wtorek 15 października w Sali Senatu ATH odbyło się pierwsze posiedzenie rady dyscypliny naukowej literaturoznawstwo, któremu, zgodnie z zapisami nowego Statutu ATH, przewodniczył prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej ATH.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni, którzy w złożonych wcześniej oświadczeniach zadeklarowali 100% lub 50% udziału w dyscyplinie. Podczas pierwszego posiedzenia rady jej członkowie w demokratyczny sposób wybrali trzech kandydatów na stanowisko przewodniczącego rady dyscypliny naukowej literaturoznawstwo: prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego, prof. ATH dr hab. Marię Korusiewicz oraz prof. ATH dr hab. Michała Kopczyka. To spośród nich Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki wybierze przewodniczącego rady, który obejmie swoją funkcję z dniem 1 listopada 2019 r.

(rp)

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl