Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wystawa fotografii z Ziemi Świętej

 \  Aktualności  \  Wystawa fotografii z Ziemi Świętej

Wystawa fotografii z Ziemi Świętej

Do 20 października oglądać można w Galerii Akademickiej ATH (IV piętro bud. L) wystawę fotografii prof. Marka Bernackiego, dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego, zatytułowaną Ludzie Ziemi Świętej.

Ze wstępu Autora do katalogu wystawy: „W dniach 3-10 czerwca 2019 r. uczestniczyłem w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Podczas tygodniowego pobytu w Izraelu odwiedziliśmy kolejno: Jaffę, Jerozolimę, Cezareę nad Morzem Śródziemnym, Hajfę, Tyberiadę, Nazaret, Kanę Galilejską, Kafarnaum, Jerycho i Betlejem. Wydarzeniom o charakterze turystycznym towarzyszyły przeżycia duchowe związane z nawiedzaniem świętych miejsc znanych z kart Starego i Nowego Testamentu. Te siedem dni ciągle noszę w sobie, a obrazy starej Jerozolimy, Ogrodu Oliwnego, Góry Tabor, Jeziora Galilejskiego, Góry Kuszenia na Pustyni Judzkiej nieopodal Jerycha, rzeki Jordan, a nade wszystko Ziemi Obiecanej zobaczonej po raz pierwszy w dniu 3 czerwca przez okienko Boeinga izraelskich linii lotniczych El-Al, pozostaną w mojej pamięci na zawsze.
Stąpając po śladach bohaterów Biblii, każdego dnia spotykałem współczesnych mieszkańców Ziemi Świętej – Palestyńczyków zamieszkujących te tereny z dziada pradziada, Arabów, Żydów przybyłych na początku XX wieku, którzy w 1948 roku utworzyli tu państwo Izrael, jak i wielobarwny tłum przybyszów składający się z pielgrzymów, turystów i zwykłych wagabundów. Prezentowane na wystawie 40 zdjęć, które zrobiłem przypadkowym osobom podczas mojego pobytu w Ziemi Świętej, stanowi próbę uchwycenia etnicznej różnorodności, a zarazem tej niezwykłej „jedności w wielości” naszego gatunku. Jerozolima to coś więcej niż tylko zabytkowe miasto czy tętniący życiem wielki bazar. To nade wszystko znak Nowego Jeruzalem: „nowej ziemi” i „nowego nieba”, o których św. Jan pisze w Księdze Apokalipsy. „Ludzie Ziemi Świętej” to w pewnym sensie my wszyscy, którzy jakby po omacku podążamy w kierunku nieznanego nam do końca przeznaczenia…”

[rp]

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl