Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Debata o przyszłości polskiej szkoły

 \  Aktualności  \  Debata o przyszłości polskiej szkoły

Debata o przyszłości polskiej szkoły

W środę 16 września w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego, w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” przy ul. Legionów 24 w Bielsku-Białej, odbyła się debata poświęcona przyszłości polskiej edukacji.

W spotkaniu wzięli udział: prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH (inicjator wydarzenia), Władysław Mąsior, dyrektor RODN „WOM”, Gabriela Herzyk, prezes bielskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, dr Dorota Siwor, pracownik RODN „WOM”, mgr Anna Świstak z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej (współorganizatorki spotkania) oraz kilkunastu nauczycieli reprezentujących bielskie szkoły. Debata, w której zastanawiano się nad systemowymi tudzież ideologicznymi uwarunkowaniami polskiego szkolnictwa i możliwościami przełamania złych nawyków, które zabijają ducha kreatywności w polskich szkołach, poprzedził wykład dra Zbigniewa Nowaka, adiunkta w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH. Dr Nowak omówił główne tezy zawarte w swej intrygującej monografii naukowej Anicilla Civitatis. Szkice z dziejów powstawania szkoły ludowej i naukowej pedagogiki, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2018. Punktem wyjścia ożywionej rozmowy, jaka nastąpiła po wykładzie, było zdanie ze wstępu do książki dra Nowaka: „Carl  von Clausewitz stwierdził: <Wojna jest jedynie kontynuacją polityki innymi środkami>, to – jak sądzę – od momentu powstania powszechnej szkoły ludowej także ona nie była niczym innym jak <realizacją polityki środkami pedagogicznymi>”.

[rp]

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl