Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Słowa mają moc

 \  Aktualności  \  Słowa mają moc

Słowa mają moc

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz we współpracy z Katedrą Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej organizuje 4 listopada 2019 r. Młodzieżowe Forum Językowe „Słowa mają moc” skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Będzie to finałowe wydarzenie czwartej edycji projektu „Granice języka – granicami świata” realizowanego przez Kubiszówkę w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018”.             

Projekt „Granice języka – granicami świata” ma na celu zmianę postaw  młodzieży wobec języka ojczystego oraz uświadomienie młodym ludziom znaczenia kompetencji językowych w rozwoju indywidualnym i społecznym. Tegoroczne forum jest poświęcone słowu jako nośnikowi wartości.

Program forum

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl